Thông số kỹ thuật và mô tả robot hút bụi lau nhà Neabot

Neabot nomo n2 lite

Thông số kỹ thuật và mô tả robot hút bụi lau nhà Neabot

N1 N1P N2 Q11
NOMO N1 NOMO N1PLUS  NOMO N2 NOMO Q11
Max Suction Power 2700Pa 2700Pa 2700Pa 4000Pa
Runtime 150min 150min 150min 150min
Battery Capacity 5200mAh 5200mAh 5200mAh 5200mAh
Charging Time 4 Hours 4 Hours 6 Hours 6 Hours
Dust bag Capacity 2.8L 2.8L 2.8L 2.5L
Dust Box 300 ml 300 ml 300 ml 250 ml
Water Tank 180 ml 180 ml 250 ml 300 ml
Controller Type Neabot Home APP, Remote, Amazon alexa & Google Home Neabot APP, Remote Neabot APP, Amazon Alexa Neabot APP, Amazon Alexa
Smart Mapping and Navigation
Mopping Function
Neabot nomo n2 lite THỐNG SỐ NEABOT NOMO N2 neabot nomo N1 Plus

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *