neabot việt nam
Top Flash Sale ⚡
Kết thúc sau:
0 :
00 :
00 :
00
Giảm 1.910.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
6.890.000 VND
8.800.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.090.000 VND
Trả góp 0%
7.900.000 VND
9.990.000 VND
Công nghệ

Laser điều hướng 6.0

Lực hút

4000 pa

Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 3.090.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
7.900.000 VND
10.990.000 VND
Điều kiển qua app

App Lydsto

CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 1.632.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
4.868.000 VND
6.500.000 VND
Điều kiển qua app

Có tiếng Việt, thiết lập tường ảo

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

Lực hút 2500 pa

Thời lượng Pin

2600 mah

Giảm 2.600.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
5.390.000 VND
7.990.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

3000 mAh

Giảm 2.910.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
7.990.000 VND
10.900.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 3.000.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
5.600.000 VND
8.600.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 3.090.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
9.900.000 VND
12.990.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

5000 mAh

Robot hút bụi lau nhà NEABOT - USAxem chi tiết

Giảm 2.090.000 VND
Trả góp 0%
7.900.000 VND
9.990.000 VND
Công nghệ

Laser điều hướng 6.0

Lực hút

4000 pa

Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 1.910.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
6.890.000 VND
8.800.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 415.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 4.300.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
Trả góp 0%
VND
Điều hướng

Công nghệ LDS 4.0

Lực hút

Lực hút Max 4000 Pa

Pin

Pin 5200 Mah

Ứng dụng

Ngôn ngữ Tiếng Việt

robot hút bụi lau nhà ecovacs deebot

Giảm 1.200.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
6.900.000 VND
8.100.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

5000 mAh

Giảm 5.000.000 VND
Trả góp 0%
9.900.000 VND
14.900.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 3.210.000 VND
Trả góp 0%
11.690.000 VND
14.900.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 6.000.000 VND
Trả góp 0%
8.990.000 VND
14.990.000 VND
Công nghệ

True Mapping 2.0

Pin

5200 Mah

Lực hút

3000 pa

Bản đồ

3D

Giảm 4.100.000 VND
Trả góp 0%
12.800.000 VND
16.900.000 VND
Công nghệ

True mapping 2.0

Pin

5200 Mah

Lực hút

3000 Pa

Giảm 3.000.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
5.600.000 VND
8.600.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 2.910.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
7.990.000 VND
10.900.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 2.310.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
12.690.000 VND
15.000.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 4.700.000 VND
Trả góp 0%
11.900.000 VND
16.600.000 VND
Điều hướng

Camera smart eye

Lực hút

2200 pa

Pin

5200 Mah

Giảm 3.090.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
9.900.000 VND
12.990.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

5000 mAh

Giảm 3.300.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
9.900.000 VND
13.200.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 3000 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Robot hút bụi Xiaomi - Liectroux -Abir

Giảm 2.450.000 VND
Trả góp 0%
4.800.000 VND
7.250.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

5000 mAh

Giảm 1.632.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
4.868.000 VND
6.500.000 VND
Điều kiển qua app

Có tiếng Việt, thiết lập tường ảo

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

Lực hút 2500 pa

Thời lượng Pin

2600 mah

Giảm 2.600.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
5.390.000 VND
7.990.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

3000 mAh

Giảm 500.000 VND
Trả góp 0%
Trả góp 0%
Hết hàng
7.900.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

3000

Thời lượng Pin

5000 mAh

Giảm 3.090.000 VND
Trả góp 0%
Hết hàng
7.900.000 VND
10.990.000 VND
Điều kiển qua app

App Lydsto

CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 4.991.000 VND
Trả góp 0%
8.999.000 VND
13.990.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Điều kiển qua app

Roidmi, Mihome

Trả góp 0%
Hết hàng
9.900.000 VND
Điều kiển qua app

Android, iOS

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

5000

MÁY RỬA CHÉN BÁT EUROSUN ĐỨC

Máy lọc không khí A.O.SMITH thương hiệu MỸ