robot hút bụi lau nhà chính hãng we tech
robot hút bụi lau nhà chính hãng we tech
Top ROBOT BÁN CHẠY NHẤT ⚡
Giảm 1.410.000 VND
Trả góp 0%
7.390.000 VND
8.800.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.100.000 VND
Trả góp 0%
7.590.000 VND
9.690.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.400.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 2.900.000 VND
Trả góp 0%
9.000.000 VND
11.900.000 VND
Điều hướng

Công nghệ LDS 4.0

Lực hút

Lực hút Max 4000 Pa

Pin

Pin 5200 Mah

Ứng dụng

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Giảm 2.910.000 VND
Trả góp 0%
11.990.000 VND
14.900.000 VND
Công nghệ

Laser điều hướng 6.0

Lực hút

4000 pa

Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.010.000 VND
Trả góp 0%
4.890.000 VND
6.900.000 VND
Giảm 2.400.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 1.632.000 VND
Trả góp 0%
4.868.000 VND
6.500.000 VND
Điều kiển qua app

Có tiếng Việt, thiết lập tường ảo

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

Lực hút 2500 pa

Thời lượng Pin

2600 mah

Giảm 615.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 4.090.000 VND
Trả góp 0%
14.900.000 VND
18.990.000 VND
Công nghệ

True Mapping 2.0

Pin

5200 Mah

Lực hút

3000 pa

Bản đồ

3D

KHUYẾN MẠI HẤP DẪN
Kết thúc sau:
0 :
00 :
00 :
00
Giảm 2.010.000 VND
Trả góp 0%
4.890.000 VND
6.900.000 VND
Giảm 2.400.000 VND
Trả góp 0%
15.990.000 VND
18.390.000 VND
Giảm 2.900.000 VND
Trả góp 0%
9.000.000 VND
11.900.000 VND
Điều hướng

Công nghệ LDS 4.0

Lực hút

Lực hút Max 4000 Pa

Pin

Pin 5200 Mah

Ứng dụng

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Giảm 1.410.000 VND
Trả góp 0%
7.390.000 VND
8.800.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.910.000 VND
Trả góp 0%
11.990.000 VND
14.900.000 VND
Công nghệ

Laser điều hướng 6.0

Lực hút

4000 pa

Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.100.000 VND
Trả góp 0%
7.590.000 VND
9.690.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.641.000 VND
Trả góp 0%
9.259.000 VND
11.900.000 VND
Giảm 1.632.000 VND
Trả góp 0%
4.868.000 VND
6.500.000 VND
Điều kiển qua app

Có tiếng Việt, thiết lập tường ảo

CN Di chuyển

Smart Navi 2.0

Công suất

Lực hút 2500 pa

Thời lượng Pin

2600 mah

Robot hút bụi lau nhà tự đổ rác NEABOTxem chi tiết

Giảm 2.910.000 VND
Trả góp 0%
11.990.000 VND
14.900.000 VND
Công nghệ

Laser điều hướng 6.0

Lực hút

4000 pa

Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.900.000 VND
Trả góp 0%
9.000.000 VND
11.900.000 VND
Điều hướng

Công nghệ LDS 4.0

Lực hút

Lực hút Max 4000 Pa

Pin

Pin 5200 Mah

Ứng dụng

Ngôn ngữ Tiếng Việt

Giảm 2.641.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 2.100.000 VND
Trả góp 0%
7.590.000 VND
9.690.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 1.410.000 VND
Trả góp 0%
7.390.000 VND
8.800.000 VND
CN Di chuyển

Điều hướng LDS 4.0

Công suất

Lực hút 2700 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Ngôn ngữ

Tiếng Việt

Giảm 2.611.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 2.611.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 2.611.000 VND
Trả góp 0%
Giảm 615.000 VND
Trả góp 0%

robot hút bụi lau nhà ecovacs deebot

Giảm 2.710.000 VND
Trả góp 0%
12.190.000 VND
14.900.000 VND
Điều kiển qua app

Ecovacs Home

CN Di chuyển

Smart Navi 3.0

Công suất

Lực hút 1500 pa

Thời lượng Pin

5200 Mah

Giảm 4.090.000 VND
Trả góp 0%
14.900.000 VND
18.990.000 VND
Công nghệ

True Mapping 2.0

Pin

5200 Mah

Lực hút

3000 pa

Bản đồ

3D

Giảm 3.090.000 VND
Trả góp 0%
20.900.000 VND
23.990.000 VND
Công nghệ

True mapping 2.0

Pin

5200 Mah

Lực hút

3000 Pa

Giảm 1.600.000 VND
Trả góp 0%
15.000.000 VND
16.600.000 VND
Điều hướng

Camera smart eye

Lực hút

2200 pa

Pin

5200 Mah

Máy lọc không khí A.O.SMITH thương hiệu MỸ